Многофункционален въздушен маркуч от нитрилен каучук Grandeur